จังหวัด ประเภท Year : Export
ลำดับชื่อ-นามสกุลที่อยู่ประเภทกิจการเบอร์โทรติดต่อปริมาณความต้องการ ต้น/ปีชื่อสินค้าประเภทYear
1บริษัท เจ.พี.ไรซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (1998) จำกัด54/5 หมู่ที่ 8 ถนนสุรินทร์ - สังขะ ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000โรงสี044-501221-50.000ข้าวหอมมะลิส่งออก2556
2สหกรณ์เกษตรอินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์ จำกัด 88 หมู่ 7 ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000โรงสีสหกรณ์044-0401800.000ข้าวหอมมะลิส่งออก2556
3สหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด 92 หมู่ 7 ถ.แอกทอง ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32000โรงสีสหกรณ์044-5512270.000ข้าวหอมมะลิร้านค้า2556
4สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. สุรินทร์ จำกัด 126 หมู่ 4 ต.ตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000โรงสีสหกรณ์044-5014900.000ข้าวหอมมะลิร้านค้า2556
5สหกรณ์เกษตรอินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์ จำกัด 88 หมู่ 7 ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000โรงสีสหกรณ์044-0401800.000ข้าวหอมมะลิร้านค้า2556
6ร้านข้าวหอมอ.เมือง จ.สุรินทร์ร้านค้าชุมชน00.0000ร้านค้า2556
7บริษัท เจ.พี.ไรซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (1998) จำกัด54/5 หมู่ที่ 8 ถนนสุรินทร์ - สังขะ ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000โรงสี044-501221-50.000ข้าวหอมมะลิผู้รับซื้อ2556
8สหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด 92 หมู่ 7 ถ.แอกทอง ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32000โรงสีสหกรณ์044-551227500.000ข้าวหอมมะลิผู้รับซื้อ2556
9สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. สุรินทร์ จำกัด 126 หมู่ 4 ต.ตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000โรงสีสหกรณ์044-501490500.000ข้าวหอมมะลิผู้รับซื้อ2556
10สหกรณ์เกษตรอินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์ จำกัด 88 หมู่ 7 ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000โรงสีสหกรณ์044-040180500.000ข้าวหอมมะลิผู้รับซื้อ2556
11สหกรณ์เกษตรอินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์ จำกัด88 หมู่ 7 ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000โรงสีสหกรณ์044-0401800.000ข้าวหอมมะลิส่งออก2553
12สหกรณ์เกษตรอินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์ จำกัด88 หมู่ 7 ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000ร้านค้าสหกรณ์044-0401800.000ข้าวหอมมะลิร้านค้า2553
13สหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด 92 หมู่ 7 ถ.แอกทอง ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32000ร้านค้าสหกรณ์044-5512270.000ข้าวหอมมะลิร้านค้า2553
14สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. สุรินทร์ จำกัด 126 หมู่ 4 ต.ตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000ร้านค้าสหกรณ์044-5014900.000ข้าวหอมมะลิร้านค้า2553
15ร้านข้าวหอมอ.เมือง จ.สุรินทร์ร้านค้าชุมชน00.0000ร้านค้า2553
16บริษัท เจ.พี.ไรซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (1998) จำกัด54/5 หมู่ที่ 8 ถนนสุรินทร์ - สังขะ ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000โรงสี044-501221-5500.000ข้าวหอมมะลิผู้รับซื้อ2553
17สหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด92 หมู่ 7 ถ.แอกทอง ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32000โรงสีสหกรณ์044-5512271,000.000ข้าวหอมมะลิผู้รับซื้อ2553
18สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. สุรินทร์ จำกัด126 หมู่ 4 ต.ตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000โรงสีสหกรณ์044-5014901,000.000ข้าวหอมมะลิผู้รับซื้อ2553
19สหกรณ์เกษตรอินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์ จำกัด88 ม.7 ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000โรงสีสหกรณ์044-0401801,000.000ข้าวหอมมะลิผู้รับซื้อ2553
20ร้านดอยคำบ้านใหญ่1/3 หมู่ 5 ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายกร้านค้าชุมชน0 3731 5122, 08 0103 99090.0000ร้านค้า2556
21สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัดสหกรณ์การเกษตรท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีร้านค้าสหกรณ์032-4611530.0000ผู้รับซื้อ2556
22ร้านดอยคำ สาขาชะอำ199/99 ถ.เพชรเกษม อ.ชะอำ จ.เพชรบุรีร้านค้าชุมชน086-40378040.0000ร้านค้า2556
23ร้านดอยคำ สาขาเพชรบุรี99/11 ต.ต้นมะพร้าว อ.เมือง จ.เพชรบุรีร้านค้าชุมชน083-07843370.0000ร้านค้า2556
24ร้านปันยา43 ถ.มาตยวงษ์ ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรีร้านค้าชุมชน032-4251130.0000ร้านค้า2556
25ร้านชีวิตบรรเจิด83 ถ.พงษ์สริยา อ.เมือง จ.เพชรบุรีร้านค้าชุมชน086-71280710.0000ร้านค้า2556
26ร้านบ้านลาดฟาร์เมอร์สช็อปตลาดกลางการเกษตรบ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีร้านค้าสหกรณ์032-4912690.0000ผู้รับซื้อ2556
27นายสวาท ชัยมงคล284 ม.7 ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 8600000 7757 037720.000ระกำผู้รับซื้อ2550
28นางสาวศรีประไพ นิลศรี46 หมู่ 9 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 751100089-91326290.000ผักบุ้งจีนร้านค้า2551
29หจก.ชัชวาล อิมปอร์ต เอ๊กซ์ปอร์ต แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง87/1 ม.8 ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม 7300000 3437 8236 - 70.000หน่อไม้ฝรั่งส่งออก2550
1 2 3 4 5 6 7