แจกสูตร "ปุ๋ยอินทรีย์สูตรสวนเพชรเกษตร" โดย โกดิษ - สมศักดิ์ สิทธิโชคธรรม

youtube: