ส้มโอขาวแตงกวา เกษตรอินทรีย์ พอเพียง ผสมผสาน สวนลุงเฉลิม พีรี

สวนส้มโอขาวแตงกวา ลุงเฉลิม พีรี บนระยะเวลา 17 ปี ที่ทุ่มเทกายและใจ เพื่อต้องการให้ได้คุณภาพดีที่สุด ปลอดภัยทั้งผู้กิน และผู้ปลูก และนี่คือเหตุผล ที่ตัดสินใจ ทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน แบบพอเพียง เพื่อเพียงพอ

youtube: