ปีที่ 7 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2558

ภาพข่าว: 
วันที่: 
พุธ, พฤศจิกายน 25, 2015
ที่มา: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์