ข่าวสารเกษตรอินทรีย์ มกราคม 2560

มีอะไรบ้าง?
- ภาพรวมสถานการณ์เกษตรอินทรีย์ไทย 2559
- Farm OUTLET ชัยภูมิ
- ฺBIOFACH WORLD
- แนะนำผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์พร้อมผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ภาพข่าว: 
intro: 
มีอะไรบ้าง? - ภาพรวมสถานการณ์เกษตรอินทรีย์ไทย 2559 - Farm OUTLET ชัยภูมิ - ฺBIOFACH WORLD - แนะนำผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์พร้อมผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
วันที่: 
พุธ, กุมภาพันธ์ 1, 2017
ที่มา: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์