ข่าวสารเกษตรอินทรีย์ กุมภาพันธ์ 2560

มีอะไรบ้าง?
- เกษตรแฟร์ ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานสุรินทร์ /
- พาณิชย์ หนุนเกษตรอินทรีย์สู่ศึกตลาดโลก
- Farm OUTLET กาฬสินธุ์
- ฺสถานการณ์เกษตรอินทรีย์โลก
- แนะนำผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์พร้อมผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ภาพข่าว: 
intro: 
มีอะไรบ้าง? - เกษตรแฟร์ ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานสุรินทร์ / - พาณิชย์ หนุนเกษตรอินทรีย์สู่ศึกตลาดโลก - Farm OUTLET กาฬสินธุ์ - ฺสถานการณ์เกษตรอินทรีย์โลก - แนะนำผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์พร้อมผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
วันที่: 
พุธ, มีนาคม 1, 2017
ที่มา: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์