เชิญชวนร่วมงาน โครงการ “ตลาดเกษตรอินทรีย์ ” ณ อ.ต.ก.

             อ.ต.ก. จัดงานใหญ่ “ตลาดเกษตรอินทรีย์” ณ ตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน จตุจักร ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 9 เมษายน  2560 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 18.00 น. นายกมลวิศว์  แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กล่าวว่า ทางองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จะได้จัดงาน “ตลาดเกษตรอินทรีย์” ขึ้น โดยการจัดงานในครั้งนี้ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒๕๖๐ ให้ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร   สู่ความยั่งยืน เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นด้านการกระจายสินค้าเกษตรคุณภาพฯ ให้กับเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์.... อ่านต่อได้ที่ http://www.newsplus.co.th/125609

ที่มา: 
http://www.newsplus.co.th/125609
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: