พาณิชย์ ผนึกกำลังรัฐ-เอกชนผลักดันภาคอีสานเป็นฮับสินค้าเกษตรอินทรีย์ควบคู่การค้าชายแดน

                     นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ มอบหมายให้พาณิชย์ภาคขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค การดูแลราคาสินค้าเกษตร ค่าครองชีพ และการผลักดันการค้าชายแดน โดยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เน้น 2 เรื่องหลัก คือเรื่องการค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ และการค้าชายแดน เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ใหญ่สุดอยู่ที่ภาคนี้ ซึ่งต้องผลักดันให้ภาคนี้เป็นฮับสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ได้ รวมทั้งให้เดินหน้าจัดงานมหกรรมการค้าในจังหวัดชายแดนที่สำคัญ เพื่อให้ลูกค้าทั้งในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามาท่องเที่ยวและจับจ่ายใช้สอย

                    ด้านนางกุลณี อิศดิศัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะพาณิชย์ภาค 2 (ภาคะวันออกเฉียงเหนือ) เปิดเผยถึงแผนการทำงานในเรื่องเกษตรอินทรีย์ต่อว่า กระทรวงพาณิชย์จะทำงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรในพื้นที่ในการขับเคลื่อนความเป็นฮับของเกษตรอินทรีย์ เพราะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นจำนวนมาก ถ้าผลักดันให้เกษตรกรปลูกพืชเกษตรที่เป็นอินทรีย์ก็จะขายได้ราคาดีขึ้น มีตลาดรองรับมากขึ้น เพราะปัจจุบันนี้ตลาดให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อมและการรักษาสุขภาพ

                  ขณะที่กระทรวงพาณิชย์เอง ก็มีนโยบายในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ชัดเจน จากการลงพื้นที่ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี และหารือกับผู้บริหารตลาดอุดรเมืองทองพบว่า ตลาดอุดรเมืองทองเป็นตลาดกลางผักและผลไม้ที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ และกระจายไปยังตลาดทั้งในและต่างประเทศได้ อีกทั้งปัจจุบันมีการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในหลายพื้นที่ของจังหวัด เช่น ที่ ต.หนองไฮ อ.เมือง และ อ.หนองวังซอ ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกผักอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรที่มูลนิธิปิดทองหลังพระให้การสนับสนุน นอกจากนี้ยังมีพื้นที่เพาะปลูกในจังหวัดใกล้เคียงอีกหลายจังหวัดอ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/iq03/2619453

ที่มา: 
http://www.ryt9.com/s/iq03/2619453
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: