ข่าวสารเกษตรอินทรีย์ มีนาคม 2560

ภาพข่าว: 
intro: 
- พาณิชย์ผุดกรีนมาร์เก็ตต่อยอดเกษตรอินทรีย์ - ยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน “รอบรู้เกษตรอินทรีย์” - ตลาดสุขใจ สามพราน จังหวัดนครปฐม - แนะนำผู้ประกอบการข้าวเกษตรอินทรีย์มาตรฐานสากล
วันที่: 
พฤหัสบดี, มีนาคม 30, 2017
ที่มา: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์