ข่าวสารเกษตรอินทรีย์ เมษายน 2560

ข่าวสารเกษตรอินทรีย์ เมษายน 2560
- ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ในงาน Organic and Natural Expo 2017
- สินค้าอาหารเกษตรอินทรีย์ในประเทศเยอรมนี
- พาณิชย์จัดตั้งสหพันธ์เกษตรอินทรีย์อาเซียน
- แนะนำผู้ประกอบการข้าวอินทรีย์
ภาพข่าว: 
intro: 
- ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ในงาน Organic and Natural Expo 2017 - สินค้าอาหารเกษตรอินทรีย์ในประเทศเยอรมนี - พาณิชย์จัดตั้งสหพันธ์เกษตรอินทรีย์อาเซียน - แนะนำผู้ประกอบการข้าวอินทรีย์
ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
อังคาร, พฤษภาคม 2, 2017
ที่มา: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์