ข้อคิด เกษตรอินทรีย์ที่ออสเตรเลีย

   

              งานประชุมวิทยาศาสตร์พืชสวนนานาชาติได้มีการจัดหมุนเวียนกันไปทุก 4 ปี ครั้งที่ผ่านมาเมื่อปี 2557 ได้จัดที่ประเทศออสเตรเลีย ผู้ร่วมประชุมครั้งนั้นเป็นนักวิจัยในวงการพืชสวนจากทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยก็ไปร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยด้วย การประชุมครั้งต่อไปปี 2561 จะจัดที่ประเทศตุรกีเมืองที่สวยงามและมีผลไม้ชั้นเยี่ยมชนิดหนึ่งคือทับทิมเมล็ดนิ่ม 

             สาระของการประชุมวิทยาศาสตร์พืชสวนนานาชาติระดับโลกแบบนี้จะทำให้ทราบถึงความก้าวหน้าและอนาคตของพืชสวนทั้งเขตร้อน เขตกึ่งร้อนและเขตหนาว เนื่องจากงานนี้มีการเชิญนักวิจัยและนักบริหารในองค์กรระดับโลกมาเป็นวิทยากรพิเศษในแต่ละเรื่องทุกเช้าก่อนแยกย้ายไปยังห้องประชุมย่อยๆ ของแต่ละสาขา ระหว่างการจัดประชุมจะมีช่วงของการจัดทริปไปดูงานซึ่งเจ้าภาพจะเตรียมการไว้ล่วงหน้า โดยทริปหนึ่งของงานนี้คือการไปชมแปลงผักชานเมืองและแปลงเกษตรอินทรีย์ที่ปลูกเชิงการค้า

             แปลงผักชานเมืองที่ได้ไปชมเป็นแปลงที่ได้รับการสนับสนุนงบจากท้องถิ่นคล้ายๆ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เป็นแปลงเรียนรู้ของผู้สนใจได้ไปชม ซื้อ รับประทานอาหารจากผลผลิตอินทรีย์จากแปลงที่ปลูก ส่วนของผักอินทรีย์ที่ปลูกเป็นอาชีพจริงๆ เจ้าของกิจการไม่ใส่รองเท้า ปล่อยผมยาวๆ แบบไม่สนใจโลกสวยภายนอก แต่เท่าที่ได้ข้อมูลจากการบรรยายเกษตรอินทรีย์ที่นั่นมีระบบการรับรองที่ได้มาตรฐาน มีพื้นฐานการสนับสนุนของปุ๋ยอินทรีย์ที่จะใช้คือปุ๋ยกระดูกสัตว์ป่นที่มีธาตุอาหารระบุข้างกระสอบชัดเจน เช่นเดียวกับเกษตรอินทรีย์ที่ประเทศอิสราเอลจะมีบริษัทที่ผลิตปัจจัยการผลิตเพื่อเกษตรอินทรีย์มาตรฐานส่งให้แก่แปลงผลิตโดยจะมีการวางแผนการใช้กันทั้งปี เท่าที่ฟังบรรยายผลผลิตผักอินทรีย์ของแปลงที่ไปดูงานจะมีปัญหาการตลาดอยู่พอสมควรเนื่องจากต้องมีตลาดเฉพาะคือตลาดในชุมชนจึงต้องมีแผนการผลิตที่สมดุลกัน ต่างจากผักปลอดภัยที่ปลูกเชิงอุตสาหกรรมที่ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีปกติซึ่งมีต้นทุนที่ต่ำกว่าและดูสดใสสมบูรณ์กว่า โดยที่รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย จะมีบริษัทที่ปลูกผักรายใหญ่เพียงไม่กี่ราย โดยใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ทั้งเตรียมดิน เพาะกล้า ปลูก เก็บเกี่ยว และขนส่ง ไปทั่วประเทศ อ่านต่อ kehakaset

ที่มา: 
https://www.kehakaset.com/newsactivities_details.php?view_item=290
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: