สรุปข่าวอินทรีย์ พฤษภาคม 2560

เกษตรอินทรีย์อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

กว่า 7 ปี กับการส่งเสริมทำเกษตรอินทรีย์

แผนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ 2560-64

-กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าขับเคลื่อน HUB เกษตรอินทรีย์ ผลักดันตลาดอุดรเมืองทอง แหล่งค้าส่งผักผลไม้

นักลงทุนรายใหญ่ทุ่มเงินลงทุนในภาคการเกษตรและอาหารอินทรีย์ในเวียดนาม

-ยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ ยกระดับคุณภาพ-รับสังคมสูงวัยทั่วโลก

อีสานอารมณ์ดี เกษตรอินทรีย์ยิ้มได้ 22 พ.ค. 60

-พาณิชย์ดันยอดสินค้าเกษตรอินทรีย์ปี 60 โต 10%

กลุ่มฮอมใจ๋คนกล้า เกษตรอินทรีย์ พีจีเอส วัดโป่งคำ จ.น่าน-

เกษตรฯ ประกาศ เพิ่มประสิทธิภาพตรวจรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์

ภาพข่าว: 
วันที่: 
เสาร์, มิถุนายน 10, 2017
ที่มา: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์