สรุปข่าวอินทรีย์ มิถุนายน 2560

พาณิชย์ฯ ดันไทยฮับเกษตรอินทรีย์เดินหน้าสร้างเครือข่ายกลุ่ม CLMVT

 

ข่าวที่น่าสนใจประจำเดือนมิถุนายน 2560

 

“บึงชำอ้อ” เกษตรอินทรีย์น่าเที่ยวใกล้กรุงที่สัมผัสได้

ชาวอุตรดิตถ์พัฒนาข้าว “เพชรพิชัย” ข้าวเกษตรอินทรีย์ตามศาสตร์พระราชา

ตลาดออแกนิค Green Market (MINI) ตลาดใหม่ของชาวสุรินทร์

โครงการเกษตรอินทรีย์ สนามบินสุโขทัย ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการตัวอย่างในโครงการ “ไทยเท่ ทั่วไท

ยกระดับประเทศเป็นผู้นำเกษตรอินทรีย์ในอาเซียน

-“บ้านโคกแย้ม” สวนกระแสการผลิตเปลี่ยนชีวิตสู่ “เกษตรอินทรีย์”กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าดันหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์เพิ่ม 4 แห่งปีนี้

-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมขับเคลื่อนพัฒนาแนวทางเกษตรอินทรีย์ ตามยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ

พาณิชย์ฯ ดันไทยฮับเกษตรอินทรีย์เดินหน้าสร้างเครือข่ายกลุ่ม CLMVT

ภาพข่าว: 
วันที่: 
พุธ, กรกฎาคม 12, 2017
ที่มา: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์