พาณิชย์ โชว์ศักยภาพไทยสินค้าเกษตรอินทรีย์ จัดงาน ONE 2017

        อภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การทำเกษตรผู้ผลิตสินค้าควรได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้น สินค้าเกษตรทั่วไปยังคงได้ราคาระดับหนึ่งในท้องตลาด แต่หากเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ผลตอบแทนที่ได้รับจะเพิ่มสูงขึ้น ตาม 4 ยุทธศาสตร์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ได้แก่

       1.การรับรู้

      2.การพลักดันให้มีมาตรฐานการรับรอง 

      3.พัฒนาและขยายตลาด

     4.การสร้างมูลค่าเพิ่ม จะทำให้ทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคให้ความสนใจสินค้าเกษตรอินทรีย์มากขึ้น”       การจัดงาน Organic & Natural Expo 2017 นับเป็นงานแสดงสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์และธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน เพราะรวบรวมผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานด้านเกษตรอินทรีย์ทั้งในระดับสากลและในประเทศ รวมถึงมาตรฐานเกี่ยวกับสินค้าธรรมชาติมาไว้ภายในงานมากกว่า 200 ราย ทั้งยังเป็นเวทีสำคัญที่จะได้แสดงศักยภาพของประเทศในการเป็นผู้นำด้านการผลิต การค้า และการบริโภคสินค้าอินทรีย์ในภูมิภาคอาเซียน เพราะประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตร อินทรีย์มาตรฐานสากล โดยมีพื้นที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เอื้อต่อการส่งออกไปยังตลาดทั่วภูมิภาค       งานนี้จัดภายใต้แนวคิด “ASEAN : Home of Organic” ที่ต้องการยกระดับการจัดงานอินทรีย์ของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางงานแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ระดับนานาชาติ จึงเป็นโอกาสดีที่จะผลักดันให้เกิดการจัดตั้งสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์อาเซียน โดยทางกระทรวงพาณิชย์ได้เชิญผู้ประกอบการอินทรีย์ของประเทศในภูมิภาคนี้เข้าร่วมการประชุม และการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) กับทางผู้ประกอบการอินทรีย์ชาวไทย รวมทั้งออกบูธแสดงและจำหน่าย สินค้าจากกลุ่มอาเซียน”       อภิรดี กล่าวว่า “กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าว่าจะมีผู้เข้าชมตลอด 4 วัน ไม่น้อยกว่า 45,000 คน ซึ่งเป็นทั้งผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้ประกอบการด้านสินค้าอินทรีย์ หน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจาก กลุ่มประเทศอาเซียน รวมถึงประชาชนทั่วไปในกลุ่มที่สนใจการดูแลสุขภาพ กลุ่มแม่และเด็ก และผู้ที่บริโภคสินค้าออร์แกนิคและธรรมชาติอยู่แล้วเข้าร่วมงาน นอกจากนี้ยังมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งชาวไทยและต่างชาติราว 400 คน และเชื่อว่า ภายในงานจะสามารถสร้างมูลค่าการจำหน่ายสินค้าได้ไม่ต่ำกว่า 32 ล้านบาท และเปิดโอกาสทางการค้าและการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ไปตลาดในภูมิภาคและทั่วโลกได้อีกมาก” 

   อ่านต่อ manager

ที่มา: 
http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9600000072510
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: