ตลาดเกษตรอินทรีย์และสินค้าปลอดภัย” ช้อปเพลิน...เดินสบาย...ได้ของดี...ถูกใจ...

  ในขณะที่กระแสสินค้าเกษตรอินทรีย์กำลังได้รับความสนใจจากผู้บริโภค องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร หรือ ตลาด อ.ต.ก. จึงมีไอเดียดีๆ จัดงาน “ตลาดเกษตรอินทรีย์และสินค้าปลอดภัย” เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง เพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ซื้อและเป็นการช่วยกระจายสินค้าเกษตรคุณภาพ ให้เกษตรกรผู้ปลูกสินค้าเกษตรอินทรีย์ อีกทั้งยังเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กำหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่ความยั่งยืนและต้องการให้ อ.ต.ก. เป็นตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง

       

       ภายในงานนี้มีสินค้าให้เลือกซื้อหลากหลาย ภายใต้บรรยากาศที่เย็นสบาย อาทิ ผักสด, ผลไม้สด-ผลไม้แปรรูปตามฤดูกาล สั่งตรงจากไร่เกษตรกร, สินค้าแปรรูป อาทิ กะปิอบแห้ง, กะปิกุ้งเคยออร์แกนิก, น้ำผึ้งป่าเดือนห้าอินทรีย์ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีสินค้าเกษตรอินทรีย์มาตรฐาน GAP หรือสินค้าปลอดภัยราคาพิเศษโดยภาคเกษตรกร สถาบันเกษตรกร พร้อมผู้ประกอบการด้านการเกษตรที่ได้รับมาตรฐานและมีตรารับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยรับรองต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาให้ได้เลือกซื้อหากันอีกด้วย

       

       งาน “ตลาดเกษตรอินทรีย์และสินค้าปลอดภัย” จะจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

      ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ตลาด อ.ต.ก. โซนข้างธนาคารกรุงไทย 

ที่มา: 
http://www.manager.co.th/Business/ViewNews.aspx?NewsID=9600000072117
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: