พาณิชย์หนุนหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์เป็นจุดเช็กอินดึงคนเที่ยว

              พาณิชย์เร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสั่งบูมหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ 8 แห่ง  เป็นจุดเช็กอินใหม่ดึงนักท่องเที่ยว
 
              นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  บอกว่า กระทรวงพาณิชย์ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของ ดร.สมคิด  จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี โดยจะผลักดันหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ทั้ง 8 แห่ง ที่กระทรวงได้เข้าไปส่งเสริมให้เป็นจุดเช็กอินแห่งใหม่ของนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ ที่ต้องเดินทางเข้าไปเยี่ยมชมไปดูกระบวนการเพาะปลูกสินค้าเกษตรอินทรีย์ ดูวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ทำเกษตรอินทรีย์
 
               โดยขณะนี้กระทรวงได้ส่งเสริมให้มีหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์เกิดขึ้นมาแล้ว 8 แห่ง  และต่อไปจะผลักดันให้ทั้ง 8 แห่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ พร้อมผลักดัน ให้คนเข้าไปเที่ยว ไปชม ไปเลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ ไปดูวิถีชีวิตชาวบ้านจะทำให้ประชาชนในหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ทั้งรายได้จากการจำหน่ายสินค้าต่างๆ รายได้จากคนที่เดินทางท่องเที่ยว และส่งผลให้เศรษฐกิจระดับฐานรากขยายตัวเพิ่มขึ้น
 
              ทั้งนี้หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ 8 แห่งที่กระทรวงได้เข้าไปส่งเสริมนั้น  ปัจจุบันเกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ออกมาจำหน่ายในตลาดได้ต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละหมู่บ้านมีสินค้าโดดเด่นต่างกัน และสินค้าที่ผลิตได้เป็นสินค้า ที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับโลก เพราะได้รับการรับรองมาตรฐาน ทั้งมาตรฐาน IFOAM  EU  COR PGS  และ Organic Thailand
 
ที่มา: 
http://www.moneychannel.co.th/news_detail/19973
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: