ไร่แสงตะวัน เกษตรอินทรีย์ในวิถีพึ่งตนเอง 12/11/2017

 

งานมหกรรมเกษตรอินทรีย์และการขับเคลื่อนสิทธิเกษตรกรภาคใต้

 

 

 


ภาพข่าว: 
วันที่: 
ศุกร์, ธันวาคม 8, 2017
ที่มา: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์