เพชรบูรณ์ !! จัดตลาดอาหาร สินค้าพืชผักปลอดภัย สินค้าเกษตรอินทรีย์ รองรับนักท่องเที่ยว

เพชรบูรณ์ !! จัดตลาดอาหาร สินค้าพืชผักปลอดภัย สินค้าเกษตรอินทรีย์ รองรับนักท่องเที่ยว

                  วันที่ 31 ธ.ค.2560 นางธีรพร พรพฤฒิพันธุ์ ประธานเครือข่ายบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบูรณ์(วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม) กล่าวว่าตามที่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ดำเนินโครงการกรีนมาร์เก็ตจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้บริโภค ตามคำขวัญ "ผู้ผลิตปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประกอบกับรัฐบาลให้จังหวัดดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ยังไม่มีพื้นที่จำหน่ายสินค้า ได้มีโอกาสในการค้าขาย เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืน

                   จังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้ร่วมกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบูรณ์(วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม) จำกัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการเปิดจุดจำหน่ายสินค้าพืชผักปลอดภัย ตามโครงการกรีนมาร์เก็ต จังหวัดเพชรบูรณ์ และผลิตภัณฑ์ของดีจังหวัดเพชรบูรณ์ ในชื่อ "ตลาดกรีนมาร์เก็ต เพชรบูรณ์"บริเวณลานด้านข้างพุทธอุทยานเพชะบุระ(พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติองค์ใหญ่) ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 นี้    >>>อ่านต่อ<<<

ที่มา: 
http://www.tnews.co.th/contents/396372
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: