สวนเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานกลางทุ่งนา คุณยายบัวลา ฟองงาม

          คุณยายบัวลา ฟองงาม และครอบครัว เกษตรกรบ้านเตาไห ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง ทำเกษตรอินทรีย์ปลอดสารทั้งระบบ เน้นการใช้ปุ๋ยมูลสัตว์ และน้ำหมักชีวภาพ ที่ทางครอบครัวทำขึ้นมาใช้เอง เพื่อสร้างให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนชุมชน ได้หันมาทำเกษตรอินทรีย์ ปลูกพืชผักแบบผสมผสาน บนพื้นที่นา 1 ไร่ พืชผักสวนครัวทุกอย่าง รวมไปถึงไม้ผล คุณยายไม่ขาย ปลูกไว้กินเองในครอบครัว และแจกจ่ายเพื่อนบ้านในชุมชน ได้มีพืชผัก ไม้ผล ได้กันอย่างปลอดภัย แถมมีสุขภาพที่ดีปลอดโรค ปลอดจากสารเคมี

          คุณยายบัวลา ฟองงาม เกษตรกรชาวนาที่บ้านเตาไห หมู่ที่ 7 ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร และครอบครัว ใช้ชีวิตอยู่กันอย่างพอเพียง ทำเกษตรอินทรีย์ปลอดสารทั้งระบบ เน้นการใช้ปุ๋ยมูลสัตว์ และน้ำหมักชีวภาพ ที่ทำขึ้นใช้เอง โดยนำเศษพืชผักภายในสวนของตนเอง นำมาผสมหมักกับกากน้ำตาล นำมารดพืชผัก และไม้ผลที่ปลูก เร่งการเจริญเติบโต เพื่อสร้างให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนชุมชน ในการผลิตอาหารปลอดภัย ให้กับชาวบ้านในชุมชน ได้ตื่นตัวพากันหันมาทำเกษตรอินทรีย์ ปลูกพืชผัก และไม้ผล แบบผสมผสานกันมากขึ้น โดยไม่หันไปใช้สารเคมีอีกต่อไป ที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพ

          สำหรับพืชผักที่คุณยายบัวลา ทำการเพาะปลูกในพืชที่นา 1 ไร่ มีหลากหลายชนิด เช่น ผักกาด ผักชี หอมต้น พริก มะเขือเทศ มะนาว ฟักแฟง บวบหอม กล้วย มะม่วง มะละกอ ฝรั่งไร้เมล็ด ขนุน และพืชผัก ไม้ผลอีกหลากหลายชนิด โดยมีการจัดระบบการปลูก พืชผัก ไม้ผล แบบลงตัว ซึ่งทางคุณยาย และครอบครัวจะไม่ยอมขาย พืชผัก และไม้ผล ที่ตนเองและครอบครัว ทำการเพาะปลูกทั้งหมด เพื่อเก็บไว้กินเอง และแบ่งปันแจกจ่าย ให้กับเพื่อนบ้านในชุมชน ได้มีผักปลอดสารบริโภคกันในครัวเรือน โดยไม่ต้องไปซื้อหาพืช ผัก ไม้ผล ตามท้องตลาดมาบริโภคอีกต่อไป ที่สำคัญบนพื้นที่นา 1 ไร่ ที่คุณยายบัวลา และครอบครัว ฟองงาม ทำการเกษตรอินทรีย์ปลูกพืชผัก และไม้ผล แบบผสมผสานแล้ว ยังมีการสร้างที่พักผ่อน บ้านไม้ไผ่ขนาดเล็ก และไม้ดอกไม้ประดับตกแต่งอย่างสวยงาม ต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัส เก็บภาพประทับใจกลับบ้าน เป็นที่ระลึก >>ดูภาพประกอบและคลิปสัมภาษณ์<<

ที่มา: 
http://www.tnews.co.th/contents/399615
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: