สรุปข่าวอินทรีย์ มีนาคม 2561

กระทรวงเกษตรฯเร่งปฏิรูปที่ดินผลักดันพื้นที่เกษตรอินทรีย์ตามรอยพ่อ เพื่อวิถีไทย ลดพื้นทีเกษตรใช้สารเคมี ตั้งเป้า 5 แสนไร่

4 จังหวัดอีสานใต้จับมือขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์

กรมการข้าวจัดงานประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 1 ล้านไร่ ปี 2561

หนองบัวลำภูจัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพเกษตรกร พร้อมพัฒนาเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง

ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกร

"กระทรวงเกษตรฯ" เร่งแผนจัดตั้ง "สถาบันพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ"

อาหารอินทรีย์ในสหรัฐฯเติบโตเร็ว ผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการ โอกาสผู้ส่งออกสินค้าอินทรีย์

ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกร

ภาพข่าว: 
วันที่: 
ศุกร์, มีนาคม 30, 2018
ที่มา: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์