สรุปข่าวอินทรีย์ เมษายน 2561

สรุปข่าวเดือนเมษายน

พาณิชย์ดึงห้างสรรพสินค้าช่วย ซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์

- มาตรฐานการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อขอใบรับรอง Organic Agriculture Standard

ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ปลุกกระแสตลาดปลอดสารพิษ

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมกิจกรรม“วิถีเกษตรอินทรีย์ประชารัฐ” จ.อุดรธานี

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) นำทัพเกษตรอินทรีย์รุกตลาดจีน

BIOFACH Southeast Asia 2018 และ NATURAL EXPO Southeast Asia 2018

ภาคประชาสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ ขับเคลื่อนพัฒนาแบรนด์ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS Organic Amnatcharoen ภายในปี 2561

พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ จัดสัมมนาเชิงวิชาการ " การส่งเสริมสร้างกระแสเพิ่มการตระหนักรู้ คุณประโยชน์ของเกษตรอินทรีย์ และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภค

ภาพข่าว: 
วันที่: 
จันทร์, มิถุนายน 4, 2018
ที่มา: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์