สรุปข่าวอินทรีย์ พฤศจิกายน 2561

สรุปข่าวอินทรีย์ พฤศจิกายน 2561

พัฒนาศักยภาพตลาดผลไม้อินทรีย์ไทย ตอบรับกระแสความต้องการผู้บริโภคที่ขยายตัวมากขึ้น

อ่างทองขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ตั้งเป้าหมายการขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ให้ได้ 4,500 ไร่

ธ.ก.ส.ลุยนโยบายเกษตรยั่งยืนเตรียมสินเชื่อราว 7 พันลบ.สนับสนุนขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ 6 หมื่นไร่ในปี 63

คับข่าวมีของ “หัวนาโมเดล” เกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ

รู้หรือไม่ : สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่คนไทยนิยมซื้อมากที่สุดคือ ‘ผักสด’

-  สหภาพยุโรปออกระเบียบสินค้าเกษตรอินทรีย์ใหม่ กำหนดเงื่อนไขใช้วัตถุดิบ การผลิต และการติดฉลาก

แนวโน้มที่สำคัญของเนเธอร์แลนด์ ปี 2561

ชี้เป้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยบุกตลาดอียู

 

โลกเปลี่ยน ชาวนาปรับ: รู้จัก 'ลุงบุญมี' ผู้บุกเบิกเกษตรอินทรีย์พึ่งตนเอง จังหวัดศรีสะเกษ

ที่มา: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: