สามพรานโมเดล อบรมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์

สามพรานโมเดล อบรมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์

 

        สามพรานโมเดล อะคาเดมี่ (Sampran Model Academy) เปิด 6 หลักสูตรอบรมการขับเคลื่อนระบบอาหารสมดุล รองรับการเติบโตของสินค้าเกษตรอินทรีย์ หวังยกระดับการขับเคลื่อน ขยายพื้นที่ และสร้างฐานสังคมอินทรีย์ให้มั่นคงยั่งยืน

        โดยหลักสูตรแรกจะจัดขึ้นในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 ที่สวนสามพราน เป็นการอบรมเทคนิคการทำฟาร์มเกษตรอินทรีย์แบบเจาะลึก กับ คอร์ส “การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ แบบ WIN WIN ตามแนวทางสามพรานโมเดล” ที่มีการทำงานเชื่อมโยงทั้งห่วงโซ่อาหาร ทั้งงานต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ การเชื่อมโยงตลาด รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ งานนี้ อรุษ นวราช ผู้ก่อตั้งสามพรานโมเดล และ ชฤทธิพร เม้งเกร็ด ผู้จัดการสามพรานโมเดล 2 ผู้เชี่ยวชาญด้านการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ภายใต้สามพรานโมเดล ที่สะสมองค์ความรู้มายาวนานถึง 8 ปี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ตรงด้วยตัวเองแบบไม่มีกั๊ก

        เนื้อหาเจาะลึกทุกประเด็น เน้นเรียนจริง รู้จริง และพร้อมทำได้จริง พาลงแปลงจริง เจอเกษตรกรตัวจริง ให้เห็นภาพทั้งงานต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เพื่อเข้าใจการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ที่ให้คุณค่าและมีความหมายมากกว่าผลผลิต และสามารถนำองค์ความรู้ประสบการณ์ที่จะได้กลับไปทำได้จริง

---------------------------------

รับจำนวนจำกัด!!...สนใจสามารถขอรายละเอียดหลักสูตร และสอบถามค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ที่ สามพรานโมเดล อะคาเดมี่ โทร.034-225-203 หรือ 09-8258-5313 อีเมล์ : academy@sampranmodel.com

 

ที่มา: 
https://mgronline.com/smes/detail/9620000007412
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: