ยกระดับโรงสีชุมชน,โรงสีวิสาหกิจชุมชนสู่มาตรฐาน GMP และ HACCP

             ด้วยกรมการค้าภายในได้มีโครงการยกระดับมาตรฐานโรงสีกลุ่มเกษตรกร   โรงสีสถาบันเกษตร และโรงสีวิสาหกิจชุมชนให้เป้นไปตามมาตรฐาน  GMP และ HACCP เพื่อเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงตลาดข้าวนาแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพโรงสีภาคการเกษตรให้มีระบบมาตรฐานสุขอนามัยในระดับสากล สามารถสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพข้าวแก่ผู้บริโภค และขยายโอกาสทางการตลาด

             สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกสำรวจและรับสมัครโรงสีชุมชนที่ทำเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก เพื่อเข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานโรงสีกลุ่มเกษตรกร โรงสีสถาบันเกษตร และโรงสีวิสาหกิจชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP และ HACCP  โดยทำการสำรวจโรงสีชุมชนทั้งหมด 8 แห่ง มีโรงสีชุมชนสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงสีกลุ่มตาช้างเกษตรอินทรีย์ อ.เมือง,กลุ่มหอมดิน อ.ศรีณรงค์ ,กลุ่มเกษตรอินทรีย์ชุมชนบะ อ.ท่าตูม ,กลุ่มแปลงใหญ่อินทรีย์ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ ,กลุ่มเพราะรักสุรินทร์ อ.ปราสาท และจะทำการส่งใบสมัครให้กรมการค้าภายในดำเนินการต่อไป

ที่มา: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: