สรุปข่าวอินทรีย์ มีนาคม 2562

สวนทุเรียน บ้านไร่สายธาร สร้างสวนสมรม เน้นเกษตรอินทรีย์

สินค้าเกษตรอินทรีย์ MOU โรงงาน-เกษตรกรภาคอีสาน แปรรูปข้าว-มันสำปะหลังเพิ่มมูลค่าตีตลาดโลก

หมู่บ้านอินทรีย์ทัพไทย จัดงานทัวร์ผู้บริโภคพบผู้ผลิต ทำ MOU ซื้อขายกว่า 8 บริษัทในปีหน้า

พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น หนุนสินค้าเกษตรอินทรีย์ ในงานมหกรรมสินค้าอินทรีย์วิถีธรรมชาติ

สสส. จับมือ เลมอนฟาร์ม ชวนเกษตรรุ่นใหม่หนุนเกษตรอินทรีย์ วิถีเพื่ออนาคต

พาณิชย์ดัน”กลุ่มเกษตรอินทรีย์นางั่ว” เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ดึงคน ชม ชิม ช็อป

รอบทิศถิ่นไทย เปิดโครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิตพอเพียงตามศาสตร์พระราชา

พัฒนาเกาะยาว สู่เกาะเกษตรอินทรีย์

 

ภาพข่าว: 
วันที่: 
อังคาร, เมษายน 2, 2019
ที่มา: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์