กรีนมาร์เก็ตฯ จัดงาน ชม ชิม ช๊อป สินค้าและผลิตภัณฑ์จากกรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2

                  จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายกรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์ กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการ กรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์ จัดงาน ชม ชิม ช๊อป สินค้าและผลิตภัณฑ์จากกรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์ ในงาน “กินปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ครั้งที่ 2 Food Valley By Greenmarket Phetchabun 2st” ณ ตลาดกรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์ (พระใหญ่) จำนวน 6 ครั้งๆ ละ 2 วัน ซึ่งภายในงานจะมีการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ส่งตรงจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค โดยครั้งที่ 2 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2562 เปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น ณ ตลาดกรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์ (พระใหญ่) เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม การส่งมอบอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อผู้บริโภค และประชาสัมพันธ์ตลาดกรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์ พระใหญ่ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ตลอดจนการเชื่อมโยงตลาดและมีการขยายตลาดเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง

ที่มา: 
http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190521162849804
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: