สรุปข่าวอินทรีย์ พฤษภาคม 2562

สรุปข่าวอินทรีย์ พฤษภาคม 2562

ยกระดับเกษตรอินทรีย์ สู่มาตรฐานระดับโลก กับ กานต์ ฤทธิ์ขจร (เจ้าของไร่ปลูกรัก)

ปราจีนบุรีขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในการขยายพื้นที่เป็น 15,000 ไร่ในปี 2564

เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เพื่อวิถีอยู่ดีแบบมีสุขภาพ

ตลาดเกษตรอินทรีย์ยุโรปเฟื่องฟู เติบโตต่อเนื่อง

เกษตรกรบ้านเด่น อำเภอแม่ทะ ยึดหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ สร้างฐานะพออยู่พอกิน

Organic Village หมู่บ้านอินทรีย์ทัพไทย จังหวัดสุรินทร์

-  ฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี เกษตรอินทรีย์เพื่อประชาชน

เกษตรอินทรีย์และแปรรูปข้าวแผ่นปรุงรส

นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ศูนย์เรียนรู้บ้านไร่อุ่นไอรัก

นมอินทรีย์ (Organic Milk) มีไม่พอขาย ขาดตลาดวันละ 2.3 ตัน

 

ภาพข่าว: 
วันที่: 
พุธ, พฤษภาคม 29, 2019
ที่มา: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์