ผักอินทรีย์ ทางเลือกของการบริโภค

เกษตรอินทรีย์ กำลังเป็นทางเลือกสำคัญของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ จากการตระหนักถึงอันตรายของสารเคมีที่ต่อร่างกายผู้บริโภค และนั่นทำให้การปลูกผักอินทรีย์ เป็นทางรอดสำคัญสำหรับเกษตรกร หนึ่งในนั้นคือ ดับเบิ้ลยู บี ออร์แกนิค ฟาร์ม ( WB ORGANIC FARM) ฟาร์มปลูกผักอินทรีย์ขนาดใหญ่ ที่ได้รับยอมรับจากตลาดทั้งในและต่างประเทศ

ที่มา: 
https://www.youtube.com/watch?v=6TXCmRFU1QI
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: