พลิกผืนดินด้วยเกษตรอินทรีย์วิถีสุรินทร์ 4.0

พลิกผืนดินด้วยเกษตรอินทรีย์วิถีสุรินทร์ 4.0

 

         ณ ที่บริเวณพื้นที่นาบ้านตาลวก หมู่ที่11 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดตัวโครงการเกษตรอินทรีย์วิถีสุรินทร์ 4.0 พร้อมกับนั่งแถลงข่าวร่วมกับ นายฉลาด แก้วขาว เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ถึงการตั้งใจที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการเดินหน้าผลักดันสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้กับการทำการเกษตรกรรรมแบบวิถีเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดสุรินทร์เป็นไปอย่างระบบและครบวงจรห่วงโซ่งแห่งคุณค่า ประกอบด้วยต้นทาง คือ การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานการผลิต องค์ความรู้และข้อมูลที่จำเป็น กลางทาง คือ การผลิตตามหลักเกษตรอินทรีย์ การตรวจรับรอง แปรรูป เพิ่มมูลค่า และปลายทาง คือ ระบบขนส่ง การตลาด พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งตั้งมั่นว่าจะนำพาเกษตรอินทรีย์ วิถีสุรินทร์กลับมาในแบบยุค 4.0

 

ที่มา: 
https://www.innnews.co.th/regional-news/news_547903/
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: