สรุปข่าวอินทรีย์ มีนาคม 2563

 

ความสำเร็จของการทำเกษตรอินทรีย์

จังหวัดแพร่ ผลักดันเกษตรอินทรีย์ ก้าวสู่เมืองอาหารสะอาดปลอดเคมี

ชุมชนมีสุข ตอน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ จ.ลำปาง

อัพเดทข้อมูลเกษตรอินทรีย์โลก: ประเทศไทยได้เริ่มปักหมุดบนแผนที่เกษตรอินทรีย์โลก

ปลูกข้าวบนสวนผักออร์แกนิกลอยฟ้า ก้าวแรกสู่ระบบอาหารปลอดภัย “ธรรมศาสตร์”

เกษตรอินทรีย์ / ปราชญ์แผ่นดิน / เกษตรยืนหนึ่ง

มูลนิธิ EDF จับมือกลุ่มธุรกิจ TCP ศึกษาดูงานโครงการ “ปลูกกล้าเกษตรอินทรีย์ สู่วิถีพลเมืองอาหาร"

-  เดินหน้าเกษตรอินทรีย์ “วิถีสุรินทร์”

เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง : Foodwork [CC] (29 มี.ค. 63)

ภาพข่าว: 
วันที่: 
จันทร์, เมษายน 20, 2020
ที่มา: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดเกษตรอินทรีย์
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดเกษตรอินทรีย์