สรุปข่าวอินทรีย์ เมษายน 2563

 

ชมสวนเกษตรอินทรีย์ พร้อมชิมเมนูเพื่อสุขภาพ อย่าง "ยำผักสมุนไพร" ที่อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ ปรับเปลี่ยนเกษตรกร สู่เกษตรอินทรีย์ PGS วิถีพื้นบ้าน

สถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตรอบบ้านด้วย ‘ฟาร์มเกษตรอินทรีย์’

ตลาดสุขใจ จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ Organic

แปลงใหญ่อ้อยอินทรีย์ท่าหลวง จ.ลพบุรี สู่น้ำตาลออร์แกนิค

โคราชขับเคลื่อนตลาดสินค้าเกษตร NRRU Organic Farm ปลูก/ผลิตอยู่บ้านก็ขายผลผลิตได้

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ เปิด หลักสูตร "SMART FARMER ออนไลน์สู่ตลาดโลก"

ความสำเร็จของการทำเกษตรอินทรีย์

อุบลฯลุยสู้โควิด ใช้ชีวิตอินทรีย์ สร้างความมั่นคงทางอาหาร ตัวเอง สังคม สิ่งแวดล้อมรอด!

ภาพข่าว: 
วันที่: 
ศุกร์, พฤษภาคม 1, 2020
ที่มา: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดเกษตรอินทรีย์
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดเกษตรอินทรีย์