หนุ่มวิศวะ คืนถิ่นทำเกษตรอินทรีย์ รายได้ดี มีความสุข

เปิดความสำเร็จบนวิถีเกษตรของหนุ่มวิศวะ ผู้บอกลาเมืองกรุง กลับสู่บ้านเกิด ปลูกผักอินทรีย์ ตอบโจทย์ ทั้งรายได้ และความสุขในชีวิต พร้อมตั้งแหล่งเรียนรู้เกษตรกรรมพอเพียง ร่วมสร้างความเข้มแข็งที่ยั่งยืนให้กับชุมชนบ้านเกิด
 

https://www.youtube.com/watch?v=ScKaW9a_6Ow

ที่มา: 
https://www.youtube.com/watch?v=ScKaW9a_6Ow
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: