อุทัยธานีเดินหน้าเปิดเมืองกระตุ้นเกษตร-ท่องเที่ยว จัดงานแรก“เกษตรอินทรีย์วิถีอุทัย Re-Start อุทัยธานี”

จังหวัดอุทัยธานีโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานีและเทศบาลเมืองอุทัยธานี เตรียมจัด  งาน “เกษตรอินทรีย์ วิถีอุทัย Re-Start อุทัยธานี” ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม-1 สิงหาคมนี้ ณ ตรอกโรงยา อ.เมือง จ.อุทัยธานี งานครั้งแรกหลังปลดล็อคจากสถานการณ์โควิด – 19 พร้อมกระตุ้นและขับเคลื่อนภาคการเกษตร โดยเฉพาะ “เกษตรอินทรีย์” ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของจังหวัด ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ทั้งประชาชนในจังหวัด และนักท่องเที่ยว งานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรอินทรีย์ และสินค้าเกษตรแปรรูปที่ขึ้นชื่อของจังหวัด มีนิทรรศการ “เกษตรอินทรีย์ วิถีอุทัย” พร้อมกิจกรรมการแสดง ดนตรี และการสาธิตอาหารเด็ดจากเกษตรอินทรีย์และสินค้า Q ภายใต้มาตรการวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) รองรับสถานการณ์โควิด – 19 อย่างเคร่งครัด

        นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่า จังหวัดอุทัยธานีนับเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้าน การเกษตร และการท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย โดยเฉพาะภาคการเกษตรที่ถือว่ามีความสำคัญกับจังหวัดอุทัยธานีเป็นอย่างมาก เห็นได้จากทิศทางหรือนโยบายการพัฒนา รวมถึงการขับเคลื่อนด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้ “เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์” ควบคู่กับพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและสิ่งเหลือใช้จากภาคเกษตรให้มีความหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ซึ่งเป็นเทรนด์ที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

        “ที่ผ่านมาเราได้รณรงค์ ส่งเสริมเกษตรกร ให้หันมาผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย โดยลด ละ เลิก การใช้สารเคมี ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และพยายามส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาใช้องค์ความรู้ใหม่ๆ จากธรรมชาติ และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งนับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม เรายังพยายามผลักดันให้เกษตรกรพัฒนาการผลิตไปสู่ “เกษตรอินทรีย์” ซึ่งถือว่ามีความปลอดภัยต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมสูงสุด ตามนโยบายภาครัฐ

 

ที่มา: 
https://www.banmuang.co.th/news/region/200063
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: