สถานการณ์สินค้าอาหารเกษตรอินทรีย์ในสวีเดน

สถานการณ์สินค้าอาหารเกษตรอินทรีย์ในสวีเดน

          หนังสือพิมพ์ทางการเกษตรท้องถิ่นของสวีเดน EkoWeb เปิดเผยว่า ในปี 2563 ถึงแม้ว่ายอดขายอาหารเกษตรอินทรีย์เติบโตอย่างแข็งแกร่งทั่วโลก แต่ยอดขายอาหารเกษตรอินทรีย์กลับลดลงในตลาดสวีเดนในช่วงปีที่ผ่านมานี้ซึ่งเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ 12 ปีที่ผ่านมา ในช่วงปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าผู้คนจะลดการรับประทานอาหารที่ร้านลดลง ทำกับข้าวที่บ้านมากขึ้น แต่ส่วนแบ่งตลาดสินค้าอาหารเกษตรอินทรีย์ในสวีเดนกลับลดลงเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.3 จากส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 9 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 8.7 ในปี 2563 ซึ่งเหตุผลหนึ่ง คือ ร้านค้าปลีกของชำต่างลดแคมเปญทางการตลาดที่ทำกับสินค้า

          อาหารเกษตรอินทรีย์ลงอย่างมากในช่วงสี่ปีที่ผ่านมานี้โดยลดลงมากถึงร้อยละ 33 เมื่อเปรียบเทียบกับปี2559 ตามข้อมูลของบริษัท Matpriskollen อย่างไรก็ดี การจับจ่ายซื้อสินค้าอาหารเกษตรอินทรีย์ผ่านช่องทางออนไลน์กลับมากกว่าร้านค้าปลีก (physical stores) ถึง 2-3 เท่า และสวีเดนยังคงเป็นหนึ่งในประเทศที่มีสัดส่วนการบริโภคอาหารเกษตรอินทรีย์ต่อหัวมากที่สุดในโลก พื้นที่เกษตรกรรมร้อยละ 20 ของสวีเดนเป็นพื้นที่ทำการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์และได้รับการรับรองจากหน่วยงานทางการ ซึ่งมีเพียงสี่ประเทศในโลกเท่านั้นที่มีพื้นที่เกษตรกรรมอินทรีย์ในสัดส่วนที่สูงเช่นนี้นอกจากนี้ร้อยละ 38 ของครัวของหน่วยงานรัฐบาลเป็นอาหารเกษตรอินทรีย์ (เช่น โรงเรียนอนุบาล โรงเรียน โรงพยาบาล และสถานพยาบาล) ซึ่งเป็นสัดส่วนของอาหารเกษตรอินทรีย์ที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

          บทวิเคราะห์สถานการณ์/โอกาสของไทย: โอกาสของสินค้าไทยในกลุ่มอาหารเกษตรอินทรีย์ในตลาดสวีเดน เช่น ข้าว ผักและผลไม้สด กระป๋อง และแปรรูป อาหารกึ่งสำเร็จรูปแช่แข็งพร้อมรับประทาน น้ำมะพร้าว น้ำสับปะรด น้ำมะม่วง น้ำทับทิม มะม่วงแช่แข็งกึ่งสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน ปลาและอาหารทะเล ไก่แปรรูป ซอสปรุงรส เส้นก๋วยเตี๋ยว เป็นต้น ทั้งนี้ ยังไม่พบเห็นสินค้าเครื่องดื่มเกษตรอินทรีย์จากไทยในตลาดนี้มากนัก

 

ที่มา: 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: