กรมพัฒนาที่ดิน : งานมหกรรมเกษตรอินทรีย์รวมพลังร้อยใจ จ.เชียงใหม่

กรมพัฒนาที่ดิน : งานมหกรรมเกษตรอินทรีย์รวมพลังร้อยใจ จ.เชียงใหม่ รายการคนไทยหัวใจเกษตร ออกอากาศ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 (ข่าว)

youtube: