กลุ่มเกษตรอินทรีย์คลองโยง จ.นครปฐม

กลุ่มเกษตรอินทรีย์คลองโยง จ.นครปฐม

"ไพบูลย์ สวัสดีจุ้ย" ทำเกษตรผสมผสานแบบอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมีเลยมา 2 ปีครึ่งแล้ว เพราะสุขภาพเสื่อมโทรมจากการใช้ยาฆ่าแมลงมาตลอด จึงชักชวนเพื่อนบ้านที่มีแนวคิดเดียวกัน มารวมกลุ่มทดลองปลูกพืชแบบงดสารเคมีเด็ดขาดได้เกือบ 20 ราย

youtube: