การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรหนุกหนาน ณ ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมใหม่บ้านเขาจันทร์ ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา

รายการคนเพื่อแผ่นดิน นำเสนอตอน"การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรหนุกหนาน"โดย คำนึง นวลมณีย์และทีมงานกลุ่มเกษตรหนุกหนานภาคีเครือข่ายและหน่ายงานท้องถิ่นภาครัฐ ณ ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมใหม่บ้านเขาจันทร์ ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา การทำเกษตรอินทรีย์ไปอย่างก้าวหน้าและมั่นคงต้องมีเพื่อนรวมตัวกันและประสานเครือข่ายอื่นๆ

youtube: