ข่าวสารเกษตรอินทรีย์ กรกฎาคม 2560

- เปิดตลาดต้องชม "ตลาดนัดสีเขียวจังหวัดสุรินทร์"

- เที่ยวสวนผัก...พักโฮมเสตย์ ที่เมืองลีงโมเดล

- แวะเยี่ยม ตลาดออแกนิค

- เพชรบูรณ์ เดินเครื่องยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร 

- สหกรณ์เกษตรอินทรีย์สุรินทร์

ภาพข่าว: 
intro: 
- เปิดตลาดต้องชม "ตลาดนัดสีเขียวจังหวัดสุรินทร์" - เที่ยวสวนผัก...พักโฮมเสตย์ ที่เมืองลีงโมเดล - แวะเยี่ยม ตลาดออแกนิค - เพชรบูรณ์ เดินเครื่องยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร - สหกรณ์เกษตรอินทรีย์สุรินทร์
ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
พฤหัสบดี, กรกฎาคม 27, 2017
ที่มา: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์