ข่าวสารเกษตรอินทรีย์ มกราคม 2561

 - พื้นที่เกษตรอินทรีย์โลกโตกว่า 15% ตลาดโต 12% (ปี 2559)

ภาพข่าว: 
วันที่: 
พุธ, มกราคม 31, 2018
ที่มา: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์