ข่าวสารเกษตรอินทรีย์ มิถุนายน 2560

กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าดันหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์เพิ่ม 4 แห่งปีนี้

ข้อคิด เกษตรอินทรีย์ที่ออสเตรเลีย 

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมขับเคลื่อนพัฒนาแนวทางเกษตรอินทรีย์ตามยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ

ยกระดับประเทศเป็นผู้นำเกษตรอินทรีย์ในอาเซียน

- การขับเคลือนนโยบายเกษตรอินทรีย์ 2560

ภาพข่าว: 
intro: 
- กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าดันหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์เพิ่ม 4 แห่งปีนี้ - ข้อคิด เกษตรอินทรีย์ที่ออสเตรเลีย - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมขับเคลื่อนพัฒนาแนวทางเกษตรอินทรีย์ตามยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ - ยกระดับประเทศเป็นผู้นำเกษตรอินทรีย์ในอาเซียน - การขับเคลือนนโยบายเกษตรอินทรีย์ 2560
ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
อังคาร, กรกฎาคม 18, 2017
ที่มา: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์