คนต้นแบบ : เกษตรอินทรีย์..วิถีพอเพียง

คนต้นแบบ (17/06/60) เกษตรอินทรีย์..วิถีพอเพียงTNN24 ออกอากาศทางทีวีช่อง 16 

youtube: