คับข่าวมีของ “หัวนาโมเดล” เกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ

คับข่าวมีของวันนี้ พาไปดูชุมชนต้นแบบปลูกผักปลอดสารพิษที่บ้านโพธิ์ศรีสำราญ ต.หัวนา จ.หนองบัวลำภู ได้รับการยกย่องเป็น “หัวนาโมเดล” นายกรัฐมนตรีเคยลงพื้นที่ไปเยี่ยมโครงการนี้มาแล้ว และให้นำไปเป็นแบบอย่างกับจังหวัดอื่นๆด้วย

youtube: