จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 เลือก จ หนองบัวลำภู เป็นผู้ประสานการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์

youtube: