"ตลาดอินทรีย์" แลนด์มาร์กคนรักสุขภาพ

"ตลาดอินทรีย์" แลนด์มาร์กคนรักสุขภาพ 

เทรนด์คนรักสุขภาพมาแรงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สอดรับกับตลาดเกษตรอินทรีย์ จริงใจ มาร์เก็ต ที่ จ.เชียงใหม่ ได้รับความนิยมจนกลายเป็นแหล่งเที่ยวของคนไทยและต่างชาติ ส่วนความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่ง คือ มีพ่อค้าแม่ค้าก็เป็นคนรุ่นใหม่ ที่หนีงานวุ่นวายในเมืองใหญ่กลับสู่บ้านเกิด ถือเป็นโมเดลธุรกิจท้องถิ่นอย่างหนึ่งด้วย

 

youtube: