ทำเนียบคนอินทรีย์จังหวัดปราจีนบุรี

ทำเนียบผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ที่มา: 
http://aecthaibiz.com/wapppcoc/25/upload/File_IPD_FILE25435739_20180604_165252.pdf
วันที่: 
27 สิงหาคม, 2018