นายกฯ เยี่ยมชมฟาร์มตัวอย่างเกษตรอินทรีย์

23 ก.ค. นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมฟาร์มตัวอย่างเกษตรอินทรีย์
นายกฯ ถึงอำนาจเจริญเยี่ยมชมฟาร์มตัวอย่างเกษตรอินทรีย์ ยืนยันไม่ได้มาเรื่องการเมือง เป็นหน้าที่รัฐบาลต้องมาดูแลประชาชน

youtube: