ปลดหนี้ได้จากเกษตรอินทรีย์

ชุมชนบ้านหัวอ่าว อ.สามพราน จ.นครปฐม เคยมีหนี้สินจากการทำเกษตรเคมี แต่เมื่อเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์ สามารถปลดหนี้ได้อย่างรวดเร็วโดยมี ธ.ก.ส.คอยสนับสนุน

youtube: