ปลูกชมพู่แบบเกษตรอินทรีย์ สวนชมพู่ บ้านสวนพันธุ์ศรี

คัมภีร์วิถีรวย (10 ก.พ.60) ปลูกชมพู่แบบเกษตรอินทรีย์ สวนชมพู่ บ้านสวนพันธุ์ศรี จ.นครปฐม

youtube: