ปลูกแบบสวิสชาร์ด Swiss Chard : มหาอำนาจบ้านนา

"พงศ์" เกษตรตำบลผู้มีหัวใจรักการเกษตรมาตั้งแต่เด็ก แต่มีความขัดแย้งกับพ่อ เพราะพ่ออยากให้ลูกทำงานรับราชการมากกว่าที่จะมาเป็นเกษตรกร พงศ์เลยทำตามความหวังของพ่อทำงานราชการ แต่ยังไม่ทิ้งความฝันของตัวเอง ทำงานเป็นเกษตรตำบล หน้าที่ของพงศ์ คือ ให้คำปรึกษากับชาวบ้านเรื่องการทำเกษตร และเวลาว่างพงศ์จะเข้าสวนดูแลแปลงผัก ผักที่พงศ์ปลูกมีหลากหลายชนิด ส่วนมากเป็นพืชเมืองหนาว และพงศ์ได้พิสูจน์ให้พ่อเห็นว่าการทำเกษตรก็ประสบความสำเร็จได้

 

youtube: