ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2556

ภาพข่าว: 
วันที่: 
จันทร์, กันยายน 1, 2014
ที่มา: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์